Administracja IT


Kompetencje w zakresie administracji programami użytkowymi i systememi operacyjnymi gromadzimy od wielu lat. W raz z rozwojem rynku zdobywaliśmy wszechstronne kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami dostawców.

Zapewniamy system rejestracji i obsługi zgłoszeń dostępny dla klientów. Oprócz tego monitorujemy automatycznie i osobiście (zgodnie z wypracowanymi standardami) systemy, żeby móc przeciwdziałać negatywnym zjawiskom zanim wystąpią.

Specjalizujemy się w obsłudze oprogramownia takich dostawców jak:

  • Microsoft
  • Apple
  • Unix/Linux
  • Quantum
  • Cisco

W palecie naszych usług nie brakuje kompletnej obsługi sieci teleinformtycznych. Administrujemy systemami różnych wielkości zbudowanych z komponentów różnych producentów.

Począwszy od małych instalacji z jednym ruterem klasy konsumenckiej po duże, wieloodziałowe sieci z wielościeżkowymi połączeniami do operatorów telekomunikacyjnych używające protokołu BGP zapewniamy najwyższy standard usług i odpowiedzialne podejście do administracji. Stale podnosimy nasze kompetencje.

Posługiwanie się niezależną oceną procesów i organizacji IT już od dawna nie jest jedynie formalnym wymogiem dla wąskiego grona firm. Stanowi ona jedno z podstawowych narzędzi do oceny efektywności organizacji i czy informatyka rzeczywiście wspiera biznes.

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z audytem informatycznym:

  • Klasyczny – zgodności z istniejącą dokumentacją (polityki bezpieczeństwa, rejestry wymagań).
  • Bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych prowadzony w oparciu o zbiór najlepszych praktyk branżowych oraz dokumentację dostawcy.
  • Legalności oprogramowania.
  • Organizacji, polegający na wskazaniu stopnia dopasowania działalności IT do potrzeb biznesowych, ze wskazaniem silnych i słabych stron.
  • Projektów informatycznych, stanowiący zewnętrzną ocenę stanu prowadzonych projektów i dający syntetyczną wiedzę o osiągalności celu, postępach prac i związanych z projektami zagrożeniach.

Wszystkie zadania związane z audytem wykonujemy w oparciu o Kodeks Etyki Zawodowej i zgodnie z zasadami proponowanymi przez ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Prowadzone przez nas projekty audytorskie są zazwyczaj początkiem współpracy i bazą do współpracy w zakresie optymalizacji, wsparcia i bieżącej administracji organizacją IT.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Obciążenie serwera WWW - przepustowość (przykład)


Rozkład obciążenia procesora (przykład)


Obciążenie serwera WWW - procesy w kolejce (przykład)