Prenumerata elektroniczna


Systemy elektronicznej prenumeraty prasy

Oferowany przez nas system elektronicznej prenumeraty gazet i czasopism został napisany dzięki analizie potrzeb i wymagań dotychczasowych użytkowników.

Zintegrowany system zapewnia:

Ze względu na modularną budowę, mamy możliwość integracji z różnymi systemami płatniczymi.

Jednym z atutów naszego podejścia jest stała i niezmienna cena dla klienta - niezależna od liczby prenumeratorów ani wydań.

Zapewniamy telefoniczną i mailową linię wparcia czynną od 7 do 19 w dni robocze.


Dlaczego wydawcy wykorzystują elektroniczną prenumeratę?

Prasa musi konkurować z serwisami internetowymi, które są dużo szybsze, tańsze i z wielu punktów widzenia atrakcyjniejsze dla użytkowników.

Efektem są coraz niższe nakłady czasopism drukowanych, wyższe koszty utrzymania czytelników oraz stopniowe przesuwanie budżetów reklamowych do Internetu.

Prenumerata elektroniczna to szansa: