Agregacja treści

Otoczeni systemami z różnych epok, bardzo często ze sobą nie zgodnymi jesteśmy zmuszeni na poświęcanie wiele czasu na zestawianie danych, żeby uzyskiwać istotne i aktualne informacje.

Zadaniem agregacji treści jest automatyczne pobieranie informacji, porządkowanie i przekazywanie odbiorcy w zorganizowany, czytelny i użyteczny sposób. Wszystko po to, aby do kręgu osób podejmujących decyzje - dane docierały w sposób niezakłócony.

Do tego zadania wykorzystujemy technologie internetowe, jako najbardziej sprawdzone ze wszystkich narzedzi informatycznych.